2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılacak

  • 888okunma

KONGRE İLANI

TEKİRDAĞ TABİP ODASI BAŞKANLIĞI


       Tekirdağ Tabip Odası’nın 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası gereğince  2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 22  Nisan 2017 Cumartesi Günü Saat: 15.00’de Tekirdağ Tabip Odası’nda yapılacaktır.


       Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul Toplantısı; 29 Nisan 2017 Cumartesi Günü Saat: 15.00’de, İl Sağlık Müdürlüğü Dr.İlknur Mercanoğlu Eğitim Salonunda (Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi Bahçesi) yapılacaktır.

        Sayın üyelerimize duyurulur.


                                                                            Dr. Gökhan GÖZDE

                                                                           Yönetim Kurulu Adına

                                                                        Başkan
      GÜNDEM

1-     Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2-     Kongre Divanı için 1 Başkan, Başkan Vekili ve  2 Katip Seçimi

3-     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

4-     Denetleme Kurulu Raporunun  Okunması

5-     Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları Hakkında Görüşme

6-     Yönetim ve Denetim Kurulunun Aklanması

7-     2018 Yılı Bütçe Taslağının Okunması ve Tasdiki

8-     Dilekler  ve İstekler


                  Kapanış 

  • 888okunma