NASIL ÜYE OLURUM

Kayıt formunun doldurulması (Odaya gelindiğinde doldurulacak), 2 adet renkli fotoğraf, diploma, uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doktor bilgi bankası çıktısı ve ikametgah belgesi (Belgelerin asılları yada noter tasdikli asıl örnekleri) gerekir.

Yeni Kayıt Ücreti: 434.00 TL

NAKİL İŞLEMLERİ

Kayıt formunun doldurulması (Odaya gelindiğinde doldurulacak), 2 adet renkli fotoğraf, diploma, uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doktor bilgi bankası çıktısı ve ikametgah belgesi (Belgelerin asılları yada noter tasdikli asıl örnekleri) gerekir.

Nakil işlemleri, üyelik sonrası Tekirdağ Tabip Odası tarafından yapılacaktır. Ancak üyelik işlemleri sırasında nakil kaydının çekilebilmesi için hekimin bağlı bulunduğu odaya ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

ÜYELİK BELGESİ

Dosyanızda eksik belgeniz varsa tamamlanması (diploma, uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi), talep dilekçesi ve aidat borcunuzun olmaması gerekir.

AİDATLAR

Üyelik aidat borcunuzu ( geçmiş yıllar) öğrenmek için 0282 261 89 81’i arayabilirsiniz. 2024 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

Üye kayıt ücreti 434,00 TL
Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat 770,00 TL
Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat 1.566,00 TL
Diğer üyeler için aidat 2.500,00 TL

65 yaşın üzerinde olan ancak çalışmaya devam eden üyelerden aidat alınacaktır.

65 yaş altında olmakla birlikte herhangi bir yerde çalışamayan ve geliri olmayan hekimlerden aidat alınmaz.

Hekim olmamakla birlikte Tıpta Uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan, kamuda ve özelde çalışma durumlarına göre belirlenen aidat tutarlarında aidat alınır.

Yeni mezun hekimlerden özel veya kamu kurumunda işe başlayana kadar aidat alınmaz.

Aidat yılınbaşındaki statüye göre belirlenir, yıl içinde üyenin statüsünde meydana gelen değişiklikler aidatta değişikliğe sebep olmaz.

Aidat yılınbaşında tam olarak tahakkuk eder. Herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılamayacağı gibi doğmuş bulunan aidat tam olarak tahsil edilir. 

Tıpta uzmanlık ana dal asistanlarının aidatı 2015 yılı ve sonrası için indirimli belirlenmiştir. Bu belirleme önceki yıllara ilişkin aidat miktarlarında değişikliğe yol açmaz, iade veya mahsup yapılmasını gerektirmez.

Üyelik nakillerinde aidat tam olarak, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenebilmesine imkan veren biçimde taksitlendirilerek tahsiline ilişkin işlem yapılması (kredi kartına taksit, maaş hesabına talimat, vb.) halinde ilgili aidattan herhangi bir faiz alınmaz.

Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur. Faiz günlük olarak hesaplanır.

Hesap Numaralarımız

ZİRAAT BANKASI A.Ş. / Tekirdağ Tabip Odası Başkanlığı Hesabı

TR95 0001 0001 0608 3967 8350 03