Vergide Adalet İstiyoruz

VERGİDE ADALETİ GÜÇLENDİRDİK DİYEN MALİYE BAKANI, SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN YÜKSEK VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık’ diye açıklama yaparken sağlık çalışanları her ay ücretlerinden kesilen yüksek vergiler yüzünden artan enflasyon karşısında her geçen gün fakirleşiyor.
Sadece 2021 yılında başlatılan kur korumalı hesaplarından kazanılan paralardan bile vergi almayan, gelire göre vergi adaletsizliği yaratan hükümetin son açıklamaları, yeni tasarruf paketi programı inandırıcı olamıyor.
Bugün 15 Mayıs, ücretlerimizi aldığımız gün, Nisan ayında hak ettiğimiz ücretlerimizden her ay olduğu gibi bu ay da yüksek vergi kesintisine uğradık. Her malın ve hizmetin fiyatı sürekli artarken bizler her ay ücretlerimizden yapılan yüksek vergi kesintileri nedeniyle eksilmiş ücret alıyoruz.
Sadece sağlık çalışanlarından değil ücretli kesimlerin tümünden düşük ücret, yüksek vergi kesintileri ve dolaylı vergilerin yüksekliği ile toplumda gelir ve vergide eşitsizlik, adaletsizlik yaratmıştır.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in basına verdiği demecinde: ’Adalet istiyoruz. Verginin % 65’i dolaylı vergi. Sudan, sütten, ekmekten, sigaradan, benzinden elektrikten alınan vergi % 65, % 25 sizlerin aldığı maaşlardan kesiliyor. Sadece 100 liralık verginin 11 lirası, onda biri kazanılan paradan beyanname ile gelir vergisi. Sen gelir vergisini artır. Toplayacağın vergiyi artır. Vergi kaçıran yandaşlarından vergiyi topla.’ ifadesinin haftalardır ‘Vergide adalet istiyoruz’ talebimizin artık ülkenin önemli gündemi haline geldiğinin göstergesi olduğunu, talebimizin çalışanların ve halkın ortak talebine dönüşerek ortak mücadele hattına destek olacağını görüyoruz.
21 Şubat 2024 tarihinde başlattığımız, her hafta Çarşamba günleri tüm ASM binalarında ve hastane önlerinde ‘Vergide adalet İstiyoruz’ eylemlerimiz on birinci haftasında devam ederken hükümetin yüksek enflasyon karşısında tasarruf tedbirleri paketi adı altında çalışanlara yeni yükler getirmesini kabul etmeyeceğimizi mevcut vergi yükünün çalışanların sırtına yüklemesine seyirci kalmayacağımızı bildirmek isteriz.
Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35 e varan vergi kesintilerine son verilmesini, ücretlerimizden yapılan vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla %15 oranında olmasını istiyoruz. Bunun için on bir haftadır yürüttüğümüz Çarşamba eylemlerini sonuç alana dek süresiz sürdüreceğimizi buradan bir kez daha bildiriyoruz
Maliye Bakanı Şimşek’ ten yanıtlaması için on birinci eylem haftamızda sorularımızı yineliyoruz:
Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?
Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?
Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?
Kamuda gösterişe, şatafata, israfa dayalı harcamaların son bulacağını söylediğiniz tasarruf paketinin çalışanların sırtına yeni yükler getirmeyeceğini söyleyebilir misiniz?
Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadele sonuç alınana dek sürecek. Bu mücadeleye katılımınız için tüm mağdur olan çalışanları ve halkımızı Çarşamba eylemlerimize davet ediyoruz.
Saygılarımızla
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu
 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 2024