BAROLAR VE AKADEMİK MESLEK ÖRGÜTLERİNDE YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

 • 443okunma

 "Baroların ve Akademik Meslek Odalarının Yapısını Değiştirmeye Yönelik Girişimler" İle İlgili Basın Açıklaması Tekirdağ Hasan Ali Yücel Parkında Gerçekleştirildi.

BAROLAR VE AKADEMİK MESLEK ÖRGÜTLERİNDE YAPILMAK
İSTENEN DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
 
Türkiye ve dünya COVİD-19 salgını ile mücadeleye odaklanmış; adaletsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlik ve bunların dayattığı yoksulluk hayatı olabildiğince zorlaştırmışken, Baroların ve Akademik Meslek Odaları’nın temel yasalarını değiştirip, çalışmalarında kamu yararını gözeten bu kurumların etkisizleştirme girişimini, üzüntü ve endişe ile öğrenmiş bulunuyoruz.
 
Daha önce gündeme getirilen, ancak TMMOB’nin kararlı duruşu ve kamuoyundan aldığı destek karşısında tasarı geri çekilmiştir. TMMOB ve bağlı odalarla ilgili kanunu değiştirme girişimine bu defa Barolar ve Türk Tabipler Birliği de eklenmiş, bu girişim; Barolar ve Akademik Meslek Odaları’nı işlevsizleştirmeye, mesleki denetimleri ve yetkilerini yok etmeye, meslek kuruluşlarının toplum ve üyeler ile bağını koparmaya ve bu kurumların toplum yararına çalışmasının önüne geçmeye yöneliktir.
 
Kamu yararını çalışmalarında ön planda tutan ve gücünü Anayasa’nın 135. maddesindeki “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olma özelliğinden alan meslek örgütlerinin tüzel kişiliğini dönüştürülmek istenmektedir. Bu girişim, toplumsal yaşamın her alanı ile doğrudan bağlantılı mühendislik, hukuk, mimarlık, şehir planlamacılığı hizmetlerini bir bütün olarak değersizleştirme, kararsızlaştırma ve işlevsizleştirme çabalarıdır.
 
Bir devletin demokratik niteliğinin göstergesi hukuk devleti ve evrensel hukuk ilkelerinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur. Barolar yargının kurucu unsuru olup bağımsız savunmayı temsil eden avukatların örgütlü gücüdür. O nedenle, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine aykırılık teşkil eden bu tasarı aynı zamanda; Cumhuriyetimizin köklü kuruluşlarından biri olan Baroların da demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsizleştirilecek, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak nitelikte olup, yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının da önüne geçecektir.
 
Ülkemizde yaşamı pahasına COVID -19 polikliniklerinde-servislerinde gece gündüz çalışan ve sağlık hizmet sunumunun her basamağında emeğini esirgemeyen sağlık emekçilerimize ve Pandeminin başından sonuna vergi sisteminin aksamadan yürümesi için
var gücüyle çalışan TURMOB üyelerine teşekkür bu şekilde edilmemelidir. Barolardan, TMMOB ve TTB’den görüş dahi alınmayıp demokratik süreçler işletilmeden Barolar ve Akademik Meslek örgütlerini etkisizleştirme, toplumla bağlarını koparıp kamu yararına çalışmalar yapmalarını engellemeye yönelik bu yasa tasarısı kabul edilemez bir durumdur.
 
Anayasamız, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını meslek mensuplarının ortak ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak ve meslek disiplin ve ahlakını korumakla görevlendirmiştir. Bu anlamıyla Barolar
ve Akademik Meslek kuruluşları, kamu idaresinin bir parçasıdır. Yine Meslek Örgütlerinin ülkenin yönetiminde ve ülke politikalarının oluşturulmasında, kendilerini ifade edebilmeleri demokrasinin gereğidir.
 
Anayasanın 135. Maddesi ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 6023 Türk Tabipleri Birliği Kanunu, 3224 Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu 3568 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 6643 Türk Eczacıları Birliği Kanunu, 6343 Veteriner Hekimliği Kanunu ile düzenlenmiş olan kamusal mesleki yetki ve denetimlerinin ortadan kaldırılması, seçim sistemimizin değiştirilmesi ve Bakanlıkların hiyerarşik vesayeti altına sokulma doğrultusundaki Anayasamıza aykırı bazı değişiklik girişimlerini anlamak mümkün değildir. Meslek kuruluşlarının kamusal görevlerini yerine getirmesi ancak, merkezi yönetimi yönlendiren siyasi saiklere tabi olmadan, herhangi bir baskı altında kalmadan, yalnızca bilimsel ve teknik gereklilik ve kamunun menfaati göz önünde bulundurularak faaliyet yapılması ile başarılı olunabilir. Bu nedenle Anayasamızda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları merkezi idare hiyerarşisi dışında, siyasi baskılara kapalı özerk kurumlar olarak yapılandırılmıştır. Bu yapının Anayasaya aykırı biçimde çeşitli yasal değişiklikler ile aşındırılmaya ya da yok edilmeye çalışılması, kamu idari yapımızı da ayrıca kaosa sürükleyecektir.
 
Nitekim Anayasa Mahkemesi, birçok kararında meslek kuruluşlarının çıkaracakları yönetmeliklerin ilgili Bakanlığın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe konulması, uluslararası toplantı ve etkinliklere katılım için ilgili Bakanlıktan onay ve izin alınması vb. kanuni düzenlemeleri meslek kuruluşlarının Anayasal özerkliklerine vurgu yaparak iptal etmiştir. Yasa değişikliğinin hedeflerinden biri olan, Barolar ve Akademik Meslek örgütlerinin mesleki denetim süreci dışına çıkarılmasıyla hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak ve korumak görevleri yerine getirilemeyecek, toplum ve çevre sağlığı, doğal varlıklarımız, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz, tarihi ve kültürel mirasımız gıda güvenliği ve denetimleri, koruyucu hekimlik kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk edilecektir.
 
Toplumun genelini ve ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren, güvenli bir yaşam sürdürebilmemiz açısından hayati öneme sahip yapı denetimi, sanayi, imar, gıda, çevre, enerji, iletişim, teknoloji, bilişim, tasarım, ulaşım, adalet, madencilik, tarım ve hayvancılık, orman,
su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı ve hukuk hizmetlerinin mesleki denetimi ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılacaktır.
 
Bizler aşağıda imzası bulunan “Barolar ve Akademik Meslek Odaları” olarak; gücünü Anayasa’dan ve halkımızdan aldığımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. Yapılmak istenen demokratik hukuk devletinde asla kabul edilemeyecek bu değişiklikleri kırmızı çizgimiz olarak görüyor, diyalog ve müzakere ruhundan sonuç alınacağı inancı taşıyan beklentinin devam ettiği ancak geçen süre zarfında somut adım atıldığını görememenin derin bir kaygı yarattığı bu kaygıyı destekleyen yeni adımlar atılması halinde ise mesleklerimizin onurunu ve ülkemizin demokratik geleceğini korumak adına yasalar çerçevesinde hukuki ve toplumsal mücadelenin devam ettirileceğini bildirir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 
TMMOB Tekirdağ İKK Bileşenleri (İMO, ZMO, KMO, MMO, JFMO, MİMARLAR ODASI,
EMO, GMO, JMO, HKMO, SPO, ÇMO, ORMUH, MADENMO, PMO)
Tekirdağ Barosu Başkanlığı
TTB Tekirdağ Tabip Odası Başkanlığı
Tekirdağ Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası
Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası
Tekirdağ Eczacı Odası
Tekirdağ Diş Hekimleri Odası
Çorlu Mali Müşavirler Odası

 • 443okunma

duyuru

artık online ödeme yapabilirsiniz...

linkler

Öfori Kart Anlaşmalı İşyerleri

 • AGRİMAR İLAÇLAMA
 • ALTINBAŞAK PASTANESİ
 • AYDINLI İÇ GİYİM
 • AYYÜCE EXCLUSIVE
 • BADEM İLE VİŞNE
 • BURAK KUYUMCULUK
 • CHES
 • ÇINAR OPTİK
 • DES OTEL
 • ERDEMLER KUNDURA
 • EREN SAAT
 • FERHAN BUTİK
 • FİGEN & NEJLA POINT KUAFÖR
 • GANOS CAFE
 • GEYİK PUB
 • İNANOĞLU KARDEŞLER
 • KERVANCILAR MEFRUŞAT
 • KINIK MOBİLYA
 • KUAFÖR SELÇUK
 • KUAFÖR VİLDAN
 • MURAT GÜNER BAYAN KUAFÖRÜ
 • MUT İNŞAAT ÇORLU
 • MUT İNŞAAT DEKORASYON
 • NAR KOZMETİK
 • NEŞE OPTİK
 • ÖZEL ESTEMED POLİKLİNİK
 • ÖZEL HÜRRİYET ANAOKULU
 • POKER PUB
 • REPUBLIC PUB - BÜYÜKÇEKMECE
 • SEÇKİN BÖREK
 • SİNAN YUKFA EREN MANTI VE ŞARKÜTERİ
 • SPORACTIVE
 • ŞIK BİJUTERİ
 • TANER ÇANTA
 • TAŞ ADAM GRANİT
 • TOPRAK MÜZİK VE BALE OKULU
 • TRAKYA VETERİNER TIP MERKEZİ-BURAK SANAN
 • UMURBEY-TEKİRDAĞ
 • ÜÇKAN LOKANTASI-GÖÇMEN BÖREKÇİSİ NKÜ KAMPÜSÜ
 • VALİDE SULTAN
 • YENİ BİR YAŞAM MERKEZİ
 • YÜCEL MODA