Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Komisyonu

2016 YILI KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOMİSYONU

 

TTO kadın hekimlik komisyonu 2008 yılında Dr.Gamze Varol Saraçoğlu, Dr.Serpil Keskin ve Dr. Türkan Hastürk öncülüğünde kurulmuş olup, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ilke ve amaçlarını benimseyerek, ilimizde de kadın hekimlik ve kadın sağlığı konulu çalışmalara imza atmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar, faaliyetler dönemsel olarak sektelere uğrasa da, bu amaçla bir araya gelen arkadaşlarımız her zaman çalışmalarda yer almıştır.

 

2008-2014 yılları arasında komisyonumuz siz değerli hekim arkadaşlarımızın katılımı ve destekleri ile büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte Kadın Hekimlik komisyonumuz, kadın sağlığı, şiddetin önlenebilmesi, uzmanlık seçiminde dahi üzerimizde hissettiğimiz erkek egemen düşünce zihniyetinin kırılabilmesi, kadın emeğinin yok sayılmaması, çocuk ve ergen sağlığı, kadına yönelik şiddetin tepe yaptığı bu günlere ulaşmamak ve farkındalığı arttırmak adına birçok konuda eğitimler ve paneller düzenlemiş, basın açıklamaları yapmıştır.

 

2010 yılında ilimizdeki diğer sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek Tekirdağ Kadın Platformu oluşturulmuş, kadınlarımızın sağlık konularında eğitimi başta olmak üzere, öznesi “insan” olan her faaliyete kadınların katılmasını desteklemek hedefi ile tüm kadınlara ulaşmak için yerinde eğitim modeli benimsenerek ilimizdeki ilköğretim okulları gezilerek, öğrenci annelerine meme kanseri başta olmak üzere farkındalık eğitimleri yapılmıştır. Bu süreçte Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü, Tekirdağ Barosu, Tekirdağ Kent Konseyi ve diger sivil toplum kuruluşları ile beraber eğitimleri tamamlayarak, sanıyorum ki ilimizde bir ilki gerçekleştirmiş olduk.

 

Komisyon, 2014-2016 yılları arasında faaliyetlerine ara verse de, 2016-2018 yılı TTO seçimleri sonrası yeniden aktive olduk ve ilk toplantımızı 09.06.2016 tarihinde Türkan Hastürk, Gamze Varol Saraçoğlu, Özlem Karadağ, Ebru Atilla, Aclan Celep arkadaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik.

Toplantıda alınan kararlar:

1- Siyasi iktidarın kadın bedeni üzerinden yürüttüğü politikaların (çocuk sayısı, kürtaj, sezaryen v.b.) eleştirisi için Günebakan Dergisine bir metin hazırlanmasına,
2- Başkan Türkan Hastürk, Sekreter Gamze Varol Saraçoğlu’nun olmasına, eş zamanlı olarak hepimizin aktif çalışmalar yapmasına,
3- Komisyonun, Kent Konseyi kadın hekimlik komisyonuna, kadın cinayetlerini durduracağız Platformuna, Tıp Fakültesi, Devlet Hastanesi ve Birinci Basamak Hekimlerine, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili çalışmalara kurumsal ve bireysel olarak teknik ve tıbbi destek sağlamasına,
4- Şiddet, Kadın hekime yönelik şiddet ya da acil birimlerde sağlık hizmeti sunarken şiddet gören kadınlara yönelik yapılabilecekler mevzuat, hak ve sorumluluklarını belirleyen, tartışan bir etkinlik planlanmasına karar verildi.

TTO kadın hekimlik ve kadın sağlığı komisyonu amaçları:

Meslek, eğitim ve toplumsal yaşamda

1.Tıp eğitiminde ve hekimlik mesleğinde cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele etmek,

2.Hekimlik mesleğinde ve özellikle cerrahi dallarda egemen olan paternalist yaklaşımı eleştirmek,

3.Tıbbın belli alanlarında (genel pratisyenlik, pediatri, cildiye, preklinik dallar) kadın hekimlerin yoğunlaşması, belli alanlarında (cerrahi dallar) ise yeterince temsil edilmemesiyle ilgili araştırmalar ve temsil edilmedikleri alanlarla ilgili çalışmalar yapmak,

4.Kadın hekim olmanın toplumsal, sosyal, kültürel yüklerini analiz etmek
Kadın sağlığı alanında

5.Kadın sağlığına ilişkin konulara geleneksel yaklaşımdan farklı bir bakış açısı geliştirmek,

6.Kadınlara eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, sürekli sağlık hizmeti için mücadele etmek,

7.Ülkemizde öncelikli bir kadın sağlığı sorunu olan kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, bu amaçla kadın örgütleriyle ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
10.Kadınların eşitlik, özgürlük mücadelesine katkı sağlamak için çalışmalar yapmak, bu amaçla kadın örgütleriyle ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

İlkelerimiz

• Egemen söylemden bağımsızlaşmış bir kadın dili oluşturmak ve bunu mümkün olduğunca ortak kılmaya çalışmak
• Üretim ve strateji geliştirme süreçlerinde sermayeden, güç ilişkilerinden, fonlardan, projecilikten uzak kalmak.
• Kadınların kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kadın bakışını içeren yöntemlerle stratejiler üretebilecekleri, erkeklik ideolojisinin filtresinden geçmemiş fikirleri rahatça ve çekincesiz olarak dillendirebilecekleri, kadınların kendilerine ait sözleri söyleyebilecekleri ve aynı zamanda, bunu duyulur kılan bir alanda üretebilmek için, komisyon ve kol toplantılarının kadınların katılımına açık olması;
• Erkek meslektaşlarımızla dayanışmak, onlardan dayanışma talebetmek, daha yaşanılır bir dünya hedefimiz doğrultusunda birlikte dönüşmek ve dönüştürmek için ortak eylemlilikler ve çalışma alanları oluşturmak
• Tıbbın egemen ataerkil bakışını sorgulamak, tıbbi uygulamalarda kadını ve kadına özgü sağlık sorunlarını görünür kılmak
• Kadının sağlık ve güvenlik politikalarından dışlanmasına karşı mücadele etmek, kadın emeğini görünür kılma mücadelesine katkıda bulunmak.
• Bir halk sağlığı sorunu olarak, kadın bedenini/cinselliğini/emeğini denetleme aracı ve patriarkal kapitalizmin en önemli silahı olarak olarak ‘kadına yönelik şiddet konusunu gündemde tutmak.

Şiddetsiz ve aydınlık günler dileklerimle.

Dr. Türkan HASTÜRK


Toplantı Tarihi: 02.11.2016

Kadın Hekimlik Komisyonu

Başkanın Adı ve Soyadı: Dr. Türkan HASTÜRK

Azaların  Adı ve Soyadı: Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Dr.  Ebru ATİLLA,  Dr. Aytaç ARAS, Dr. Özlem KARADAĞ,

Katılımcılar: İlknur BAT, Yıldız KAYALAROĞLU, Sevil ERDOĞAN, Belgin TUNCA, Mine Engin TEKAY, Gülferah DİNÇ GÜRAL, Süreyya MONAROĞLU

 

KARARIN METNİ

       Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden, kadının toplumsal hayatta dezavantajlı konumunu dile getirecek şekilde bir etkinlik planlanılması düşünüldü. Bu amaçla yapılan görüşmeler neticesinde 02.11.2016 tarihinde TTO Kadın Komisyonu üyeleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Baro’nun Kadın Hakları Komisyonu, Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri toplantıya katıldılar. Toplantıda kadına seçme seçilme hakkının tanındığı 5 Aralık tarihinde “Kadının Adı Var!” başlıklı kadının sağlık, eğitim hakkı, çalışma yaşamında kadın, şiddet temel başlıklarında çalıştay yapılması planlandı. Konuyla ilgili tüm kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, tüm partilerin kadın meclisi ve milletvekillerinin davet edileceği konuşuldu. Etkinliğin ayrıntılarının netleştirilmesi için whatsapp grubu kurulmasına karar verildi.


Toplantı Tarihi: 16.11.2016

Kadın Hekimlik Komisyonu

Başkanın Adı ve Soyadı: Dr. Türkan HASTÜRK

Azaların  Adı ve Soyadı: Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Dr.  Ebru ATİLLA,  Dr. Özlem KARADAĞ,

Katılımcılar: İlknur BATI, Yıldız KAYALAROĞLU, Sevil ERDOĞAN, Belgin TUNCA, Mine Engin TEKAY, Gülferah DİNÇ GÜRAL, Süreyya MONAROĞLU, simge Nur ÖKSÜZ, Damla ERKAN, Meltem SEVNUR, Hilya ÇAKAR

 

KARARIN METNİ

 1. Yeni katılan kurumlar olması nedeni ile yeniden konuşma sağlandı.
 2. Önceki toplantı kararları doğrultusunda çalıştay ile ilgili konular tartışıldı. Konuşmacılar, yapılacaklar ve program ile ilgili ayrıntılar konuşuldu.
 3. Sürecin finansman boyutu ile ilgili temel kararlar alındı. Afiş , broşür ve davetiyeler için tasarım Tabip Odası, maddi kısım Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
 4. Kadın Dayanışma Platformuna Tekirdağ Tabip Odası ve Belediye Kadın Danışma Merkezinin katılımı konuşuldu.
 5. Katılımcı tüm kurumların amblemleri basılmasına karar verildi.
 6. Baro’dan toplantıya katılım sağlanmadığı için konuşmacı ismin belirlenmesi için komisyona destek verilmesine karar verildi.
 7. Sempozyum başlamadan önce kadın temalı bir şiir okunması ve en az 3 (üç) öğrenci önerildi.
 8. Çalıştay günü fuayede KCDP standı açılmasına karar verildi.
 9. Fuaye’de müzik dinletisi yapılmasına (yanflüt ve keman vb.) Keman ve Müzik için Hülya Çakar görev aldı.
 10. Veli-Der başkanı konuşmacı olarak gelmesine karar verildi. İl’de Veli-Der olmadığından bu çalıştayın Veli-Der’in Tekirdağ ilinde kurulması için destek sağlayacak dendi.
 11. Fuaye’deki ikramlar Sanayi ticaret odasına aittir dendi. Tekirdağ Tabip Odası Sanayi Ticaret Odası toplantı salonunu kiraladığını bildirdi.
 12. Baro için’de uygunsa İstanbul Baro’su üyesi Av. İpek Bozkurt’un katılmasına karar verildi.
 13. Kadın hakkında şiir bulunmasının Gülferah Güral ve B.B.KDM’nde çalışan arkadaşların görevi olarak konuşuldu.
 14. Ünlü bir katılımcı için Sema MARİTZ’in katılımı konuşuldu. Kesinleşmedi ama açılışta keman eşliğinde olabilir mi? Diye konuşuldu.
 15. Çalıştay günü TTB Kadın Temsilciliği standı açılması için iletişime geçilmesine karar verildi.