Dış İlişkiler Komisyonu

Tekirdağ Tabip Odası Dış İlişkiler Komisyonun görev ve amacı Tekirdağ İlinde Mülki İdare Amirleri (Valilik ve Kaymakamlık Makamları),  Sağlık Bakanlığına bağlı il ve ilçe kuruluşları (Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve alt kuruluşları), Meslek Odaları, Sendikalar, Dernekler, Siyasi partiler ve diğer illerde ve dış devletlerdeki tabip odaları ile iletişime geçerek sağlık konusunda ortak çalışmalar ve etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmektir.

 


Toplantı Tarihi: 06.06.2016

Dış İlişkiler Komisyonu

Başkanın Adı ve Soyadı: Dr. Erol YALÇIN

Azaların Adı ve Soyadı: Dr. Gökhan GÖZDE, Dr. Ebru ATİLLA, Dr. Nurdoğan YAVUZ,

KARARIN METNİ

  1. Dr.Erol YALÇIN komisyon başkanlığına seçildi.
  2. Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odaları, Sendikalar, Dernekler, diğer illerdeki Tabip Odaları, Sağlık Bakanlığına bağlı il ve ilçe kuruluşları, siyasi Partiler ile sağlık konusunda iletişime geçmek ortak çalışmalar yapılmasına karar verildi.
  3. İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Eğitim-Sen ile ortak bir toplantı yapılmasına karar verildi.