Sosyal Aktivasyon Komisyonu

TEKİRDAĞ TABİP ODASI
KÜLTÜR VE SOSYAL AKTİVASYON KOMİSYONU
ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Komisyonun Adı:
1-Kültür ve Sosyal Aktivasyon Komisyonudur.
Amacı:
2-Hekimlere, hekim eş ve çocuklarına kültür- sanat ve spor alanında olanaklar sağlayarak, meslektaşlarımız ve aile fertlerinin boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirip, seviyeli ve yararlı hobiler kazandırmak, hekimler arasında iletişim ve iyi ilişkiler kurmak ve dayanışma içinde olmayı sağlamaktır.
Kapsam:
3-Kültür-sanat ve spor alanında uğraşısı olan Tekirdağ Tabip Odası üyesi tüm hekimleri ve tıp fakültesi öğrencilerini kapsar.

4-Komisyona bağlı çalışma grupları hazırlayacakları çalışma programı ve yönerge çerçevesinde faaliyet gösterirler. Çalışma gruplarının yönergeleri Tekirdağ Tabip Odası Kültür ve Sosyal Aktivasyon Komisyonu çalışma yönergesine aykırı olamaz. 

5-Tekirdağ Tabip Odası, olanakları çerçevesinde, kültür, sanat ve spor ile ilgili alanlarda, komisyon üyeleri arasında iletişim ve dayanışmayı sağlar.

6-Komisyon, Tekirdağ Tabip Odası’na kültür- sanat ve spor alanında danışma hizmeti vermesinin yanı sıra, üyelerinin sağlık ortamında ve toplum genelinde tanınmasına yönelik platform görevi üstlenir. Bu amaçla her yıl tıp bayramı etkinlikleri içerisinde kültür-sanat ve spor alanında öne çıkan ve örnek oluşturan hekimlerin ödüllendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunur.

7-Komisyonlarda, çalışma grubu ve etkinliklerde yer almak isteyen hekimlerin Tabip Odası üyesi olma zorunlulukları yoktur.

9-Komisyona üye olmak isteyen kişi, komisyon yöneticisi ya da Tekirdağ Tabip Odası sekretaryası ile irtibata geçer ve komisyon kararı ile üye yapılır. Bir yıl boyunca komisyon çalışmalarına katkı sunmayan ve çalışmalara katılmayan üyenin üyeliği düşürülür.


Toplantı Tarihi: 16.08.2016

Sosyal Aktivasyon Komisyonu

Başkanın Adı ve Soyadı: Dr. Bahar KASIM

Azaların Adı ve Soyadı: Dr. Ebru ATİLLA, Dr. Fulya Gülden AYDIN, Dr. Melih BEYSEL, Dr. Nejla MOLLA

KARARIN METNİ

 1. Halk oyunları eğitmeni ile görüşüldü. 21 Eylül Çarşamba günü oyun ekibinin toplanması ve çalışmalara başlanmasına karar verildi.
 2. Tiyatro hocası ile görüşüldü. 6 eylül Salı günü tiyatro ekibinin hoca ile tekrar buluşması kararlaştırıldı.
 3. 22 Eylül Perşembe saat 20.00 ‘da ilk felsefe toplantısı kararlaştırıldı.
 4. 18 ağustos Perşembe günü sineme denemesi yapılıp, gösterim tarihi kararlaştırılmasına karar verildi.
 5. Latin dansları için hoca ile görüşüldükten sonra toplantı tarihinin netleştirilmesine karar verildi.

Toplantı Tarihi: 10.08.2016

Sosyal Aktivasyon Komisyonu

Başkanın Adı ve Soyadı: Dr. Bahar KASIM

Azaların Adı ve Soyadı: Dr. Ebru ATİLLA, Dr. Fulya Gülden AYDIN,

KARARIN METNİ

 1. Halk oyunları eğitmeni ile temasa geçilmesine,
 2. Tiyatro yönetmeni ile temasa geçilmesine karar verildi.
 3. Bir daha ki toplantıya tiyatro oyuncularının, halk oyunları oyuncularının ve eğitmenlerinin davet edilmesine,
 4. Bir sonraki toplantıya Felsefe hocasının davet edilmesine karar verildi.

Toplantı Tarihi: 16.06.2016

Sosyal Aktivasyon Komisyonu

Başkanın Adı ve Soyadı: Dr. Bahar KASIM

Azaların Adı ve Soyadı: Dr. Erkan YAMAK,  Dr. Ebru ATİLLA, Dr. Fulya Gülden AYDIN,

KARARIN METNİ

 1. Felsefe hocamızın katılımı ile birlikte aldığımız kararları, ”Felsefeye giriş” & “Etik” konusunda ilk başlangıç olmak üzere, eylül ayından itibaren, aylık düzenli “Felsefe Toplantıları düzenlenmesi kararı alındı.
 2. Halk Dansları, Fotoğrafçılık vb. gibi sosyal birliktelikler için afiş ve duyuru hazırlanacak ve tüm hastanelere aile hekimlerine dağıtılarak katılım teşvik edilmesine karar verildi.
 3. Bir ay sonra toplanma kararı alındı.(14 Temmuz )

Toplantı Tarihi: 02.06.2016

Sosyal Aktivasyon Komisyonu

Başkanın Adı ve Soyadı: Dr. Bahar KASIM

Azaların Adı ve Soyadı: Dr. Erkan YAMAK,  Dr. Burç BAYKARAN, Dr. Ebru ATİLLA, Dr. Nurdoğan YAVUZ, Dr. Fulya Gülden AYDIN, Dr. Nejla MOLLA,

KARARIN METNİ

  1. Başkan Dr. Bahar KASIM seçildi. Sekreter Dr. Erkan YAMAK olarak belirlendi.
  2. Haberleşmek için “Whatsap” grubu kurulmasına karar verildi.
  3. Tiyatro grubu, dans, koro, gruplarının olgunlaştırılması bu konularda araştırma yapılmasına karar verildi.
  4. Şiir, müzik dinletisi, film izletişi & tartışması önerilerinin değerlendirilmesine,
  5. Fotoğraf sunumu ile ilgili toplantılar düzenlenmesine karar verildi.

  Sosyal Aktivasyon Komisyonu Üyeleri

 • BAHAR KASIM - BAŞKAN
 • EBRU ATİLLA
 • MELİH BEYSEL
 • NEJLA MOLLA
 • ÖZGÜ ÖZKAN
 • ERKAN YAMAK
 • MEHMET YOLDAŞ
 • FULYA AYDIN
 • FÜSUN SEVİNGİL
 • REFET MURTEZANİ
 • METİN KARADAĞ