Acil Servis Komisyonu

2016 YILINDA ACİL SERVİS HİZMETLERİ

 

Sağlık sisteminin emniyet sübabı olarak kurgulanan ve sistemin belki de en zayıf halkasını oluşturan acil servisler, kendilerinden beklenenlerin çoğu zaman olması gerekenden çok daha fazlası olması nedeniyle ciddi sorunları barındırarak çalışmaya devam etmektedir. Acil hasta kavramının gerek halkımız ve gerekse sistem kurucuları tarafından bilerek yada istemeden de olsa yanlış tanımlamalarda bulunmaları nedeniyle iş yükünün herhangi bir tanımlamayla yapılamayacağı kadar fazla olduğu günümüzde, nitelik olarak ciddi eksiklikler ile çalışmanın getirdiği risklerin taraflarca göz ardı edilmesi nedeniyle sistem hızla açmaza doğru gitmektedir.Palyatif çözüm arayışlarının sorunun çözümünden çok başka sorunlar oluşturmaktan daha öteye götüremediğini görmek üzüntü vericidir.Halkın sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla herkese her durumda ve her koşulda bakmakla yükümlü hale getirilen acil servislerin,özellikle acil müdahale gerektiren ciddi vakalarda yetersiz kalması,yeterli takip ve nitelikli hizmetten yoksun kalmanın sonucu onarılamayacak hasarlar ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmanın düşünüldüğünden de yakın olduğunu unutulmadan, sayılarla değil hizmet kalitesi ile anılan bir hizmet anlayışının yerleştirilmesinin zorunluluk olduğu gerçeğiyle hareket etmek gerekmektedir.

 

Acil vakanın bilimsel olarak tanımının yapılması, tanı ve tedavi protokol ve algoritmalarının oluşturulması ve bunların kamu özel ayrımı yapmadan tüm kurumlarda gerçekleştirilebileceği altyapının sağlanarak sevk zincirinin her aşamasının özellikle çalışılan ve komşu iller düzeyinde ayrıntılı ve güncel olarak sunulmasının önemi açıktır. Yedi gün/24 saat çalışma zorunluluğu olan özellikli bir birimin çalışma koşullarının hastalar ve çalışanlar açısından uygun hale getirilmesi, güvenli, sağlıklı, insancıl çalışma ortamlarının oluşturulması sağlanmalı, özellikle yeni planlanan hizmet binalarının sağlık profesyonellerinin görüşleri alınarak mimari projelerinin yapılması ve uygulanması sağlanmalıdır. Birebir kamu hizmeti olan çalışmanın karşılığı özel ve devlet hastanesi ayrımı yapılmadan, çalışanların kamu hizmeti verdiği unutulmadan özlük haklarının ayrı tutulması düşünülemeyeceği için herkesi kapsayacak şekilde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Acil servislerde hizmet verecek hekim açığının uzman hekimlere kapı nöbeti yazmak şeklinde geçiştirilmeye çalışılmasının getirdiği ciddi sağlık ve hukuki sorunların bilincine varmak için kayıplar beklenmemelidir. Sözgelimi Üroloji uzmanından EKG değerlendirilmesini beklemek uygun bir durum olmadığı gibi ama pratikte yaşanmaktadır ve ciddi sorunlara yol açabilir. Bu durumun getirdiği sorunlarla yine sistemdeki meslektaşlarının yükümlülüklerinin artması sonucuyla baş edilmeye çalışıldığı unutulmamalıdır. Kabul edilebilir hiçbir yanı olmayan sağlıkta şiddet gerçeğine açıklanabilir neden olmanın ötesinde bir yararı olmayan bu uygulamaya son verilmesi gereklidir.

 

Sorunlar açık ve net iken yapılması gerekenlerin ortak akılla belirlenerek ivedilikle uygulama hatalarından dönülmesi gereklidir. Popülist politikalarla sistemin madden ve manen kaybettirdiklerinin düşünülenin çok daha ötesindedir. Bu nedenle ortak aklı kullanma konusunda tüm meslektaşlarımızın gereken önemi göstereceklerine inancımın tam olduğunu bildirir saygılar sunarım.

Dr. Hakkı Burç BAYKARAN

Komisyon Toplantıları


 

Toplantı Tarihi: 06.06.2016

Başkanın Adı ve Soyadı:

Azaların Adı ve Soyadı: Dr. Refet MURTEZANİ, Dr. Burç BAYKARAN, Dr. Ebru ATİLLA, Dr.Nurdoğan YAVUZ,

 

KARARIN METNİ

 1. Refet Murtezani komisyon başkanlığına seçildi.
 2. Hangi Vakalar Adlidir? Adli Vakalara Yaklaşım Nasıl Olmalıdır? Konulu eğitim planlanmasına,
 3. Nörolojik, kardiyak, travma, solunumsal, cerrahi, ortopedik, pediatrik acil hastalıklara müdahale konularını İçeren eğitim toplantıları yapılmasına,
 4. Seminerlerin sonunda algoritma kitapçığı hazırlanmasına ve hekimlere dağıtılmasına,
 5. Bir daha ki toplantıya 112 Acil Hekimlerininde davet edilmesine,
 6. İlçe doktorlarının (Acil Hekimliği) toplantılar yapılarak saha çalışmalarının planları yapılmasına karar verildi.

  Acil Servis Komisyonu Üyeleri

 • REFET MURTEZANİ - BAŞKAN
 • BURÇ BAYKARAN
 • EBRU ATİLLA
 • İBRAHİM OKTAY
 • RECEP İME
 • ALİ ÇOLAK
 • FUAT TAKAK
 • ONUR DURMAZ
 • METİN KARADAĞ
 • CEREN TANÇ
 • ATACAN GÜLERYÜZ
 • HÜSEYİN ŞAHİN
 • HÜSNÜ TURAN
 • ORHAN EROĞLU