Torba Yasa ne getiriyor, ne götürüyor?

  • 96okunma

Yaklaşık iki haftadır TBMM’nin gündeminde olan ve pek çok hukuka aykırı düzenlemenin yer aldığı “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), sağlık meslek örgütlerinin ve hekimlerin tüm itirazlarına karşın 15 Kasım 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Torba Yasa’nın içeriğinde yer alan düzenlemelerle ilgili olarak TTB tarafından, hekimlerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bilgi notu hazırlandı.

Bilgi notu için tıklayınız.

  • 96okunma