TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama: “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!”

  • 223okunma

TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun 19 Şubat 2018 tarihinden bu yana tutuklu bulunması sebebiyle, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO) yaptıkları ortak basın açıklamasıyla Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için özgürlük çağrısında bulundu.

‘Barış’ talep eden basın açıklaması nedeniyle tutuklanan ve 19 Temmuz 2018 tarihinde Ankara Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkeme Salonu’nda ilk duruşması görülecek olan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Ankara Tabip Odası’nda 17 Temmuz 2018 tarihinde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör, ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut ve ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından okunan açıklamada,”Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Dilovası Raporu olarak bilinen çalışmasında bebeklerin sağlığını daha anne karnındayken tehdit eden etmenlerle dünyaya gözlerini açtıklarını göstermiştir ve önemli bir çevre sorununu bilimsel bir çalışmayla görünür hale getirmiştir.” denildi.

Onur Hamzaoğlu’nun bütçe dönemlerinde hiçbir milletvekilinin çalışmadığı kadar bütçelere yoğunlaştığını belirten Prof. Dr. Adıyaman, “Onur Hamzaoğlu, bütçenin yoksulların yaşamını nasıl zorlaştırdığını rakam rakam, kelime kelime bilim dünyasıyla ve siyasetle paylaşmıştır” diye konuştu.

Dr. Onur Hamzaoğlu’nun barış imzacısı olarak savaş anında bebeklerin, yaşlıların, gebelerin, engellilerin yaşadığı sağlık sorunlarını çok somut olarak tartıştığını ve yazılarına aktardığını dile getiren Prof. Dr. Adıyaman, “Barış talebi hekimler için vazgeçilmez bir sorumluluk ve tutkudur, bu tutku cezalandırılamaz” dedi.

Açıklamanın sonunda TTB Merkez Konseyi ve Ankara Tabip Odası; halkı, meslek örgütlerini ve sendikaları, 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00’da 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna davayı izlemeye, barışa, özgürlüğe, Onur Hamzaoğlu’na sahip çıkmaya davet etti.

Basın açıklamasının tamamı için:
http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=3dbb9a42-89b1-11e8-855e-02bcac27bd3f

  • 223okunma