TTO, NKÜ Tıp Fakültesi Akreditasyon Ekibi ile bir araya geldi

  • 399okunma

Tekirdağ Namık Kemal Üniverstesi Tıp Fakültesi Akreditasyon ekibi,
fakültenin amaç ve öğrenim hedeflerini Tekirdağ Tabip Odası Yönetim Kuruluyla
yüz yüze gerçekşeltirilen bir toplantıyla paylaştı.

2017 Mayıs ayında aktif olarak akreditasyon çalışmaları başlayan fakülte,
Haziran 2017'de dış paydaşlar ile amaç ve öğrenim hedeflerini paylaşmış, katkılar ve önerileri almıştı.

"Fakülte Amaç ve Öğrenim Hedefleri"
Dekan Prof. Dr. Burhan Turgut,
eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülsüm Özkan,
akreditasyondan sorumlu Tıp Eğitim ABD başkanı Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu,
Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla ve
yönetim kurulunun da hazır bulunduğu toplantıda
güncellenerek günümüze kadar sürdürülen çalışmalara son hali verildi.

  • 399okunma