OSGB İş Yeri Hekimlerinin Sorunlarının Belirlenmesi İçin Anket Yayınlandı

  • 494okunma

OSGB'lerde çalışan iş yeri hekimlerinini sorunlarının belirlenmesi için yapılan anket çalışması hakkında TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklama aşağıdaki şekilde olup anketi https://www.ttb.org.tr/anketyap/148231 adresinden doldurabilirsiniz.

İşçi Sağlığı alanında hizmet üreten işyeri hekimlerinin büyük çoğunluğunun OSGB’lerde çalıştığı ve alanda birçok sorun ile karşılaştıkları bilinmektedir. Bir meslek örgütü olarak TTB için  OSGB’lerde çalışanların sorunlarının belirlenmesi ve bunlara yönelik mücadele stratejisi geliştirebilmek için taleplerin belirlenmesi oldukça önemli hale gelmiştir.

Bu amaçla    İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolumuz tarafından hazırlanan anketin en yaygın şekilde OSGB’lerde çalışan işyeri hekimleri tarafından doldurulması önem arz etmektedir.Yüz yüze görüşme yolu ile anketin doldurulması işyeri hekimlerimiz ile temas yüzeyimizi de arttıracaktır. 

Ancak anketi yüz yüze doldurmakta zorluk olacağı düşünüldüğünden TTB web sayfasında yer alan aşağıdaki link üzerinden anketin doldurulması mümkün olacaktır.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

  • 494okunma