Tıp Bilim-Tıp Hizmet Ödülü Aday Önerileri için Son Tarih 15 Şubat!

  • 553okunma

İstanbul Tabip Odası tarafından 2018 yılı 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında verilecek olan Tıp Hizmet ödülü ve Tıp Bilim ödülü aday önerilerinin 15 şubat 2018 tarihine kadar odamıza bildirilmesini rica ederiz.

Koşullar;

TIP HİZMET ÖDÜLÜ

Bir bilim dalı veya araştırma merkezinin kurulmasına öncülük eden, bu dallarda ekol yaratan ve kişilerin yetişmesini sağlayan, sağlık alanında yeni bir metodolojinin uygulama ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden, toplum sağlığı açısından önem taşıyan sorunların çözümü için sürekli ve yaygın bir çaba gösterenlere verilir.

TIP BİLİM ÖDÜLÜ

Bilime orijinal katkısı olan ve/veya kendi bilim dalında sürekli olarak bilimsel çalışmalar üreten ve sürdüren kişiye verilir.

ADAYLIK

Tıp fakültesi dekanlıkları ve fakülte yönetim kurulları, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Birlikleri, Eğitim Hastanesi Başhekimlikleri, uzmanlık dernekleri, TÜBİTAK, TÜBA, Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları; T.C. vatandaşı ve tıbbi deontolojiye saygılı hekimler arasından aday gösterilebilir.

Şahsın kendisi adaylık başvurusunda bulunamaz.

Daha önce aynı ödülü almış olanlar aday gösterilemezler.

  • 553okunma