Aday Önerileri İçin Son Başvuru 9 şubat!

 • 644okunma

Diş Hekimi Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü ile amacımız, 23 Mayıs 1980 tarihinde Mecidiyeköy'deki evinde demokrasi düşmanı katiller tarafından öldürülen barış ve demokrasi savaşçısı TTB Merkez Konseyi üyesi Diş Hekimi Sevinç Özgüner’in anısını yaşatmak, insan hakları, barış ve demokrasi alanında çalışma yapanları onurlandırmak ve bu alanlarda yapılacak yeni çalışmaları teşvik etmektir.

Katılım koşulları aşağıda belirtilen ödül için aday önerilerinin en geç 9 Şubat 2018 tarihine kadar odamıza bildirilmesini rica ederiz. 

Katılım Koşulları:

 1. İnsan hakları, barış ve demokrasi alanında çalışmaları olan tüm kişi ve tüzel kişiler katılabilir.
 2. Kişi ya da tüzel kişilerin kendisi adaylık başvurusunda bulunamaz. Adaylar gerekçeli olarak sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar ve dernekler tarafından önerilir. Kurumlar birden fazla aday gösterebilirler. Daha önce aynı ödülü almış olanlar aday gösterilemezler.
 3. Kurum ve kuruluşlar önerdikleri kişi ya da tüzel kişilerle ilgili kimlik ve iletişim bilgilerini, genel çalışmalarını, insan hakları barış ve demokrasi ile ilgili çalışmalarının neler olduğunu ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç 12 ŞUBAT 2018 PAZARTESİ gününe kadar İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na bildirir.
 4. Ödül bir ya da daha çok gerçek ya da tüzel kişiye verilebileceği gibi, ödülün amacına uygun aday öneri ve başvurusu olmadığı takdirde verilmez.
 5. Jüri:
  • Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu / DİSK
  • Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu / KESK
  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği / TMMOB
  • İnsan Hakları Derneği / İHD
  • İstanbul Diş hekimleri Odası / İDO
  • Türkiye İnsan Hakları Vakfı / TİHV
  • İstanbul Tabip Odası / İTO
  • İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu üyelerinden oluşur.
 1. Jüri, aday önerilerini inceledikten sonra kararını en geç 1 Mart 2018 tarihinde gerekçeli olarak açıklar. Kararda oy çokluğu esas alınır. Jüri üyeleri gerekli görürse adaylarla ilgili öneren kurumlardan ek bilgiler isteyebilir. Jüri sekretaryasını İstanbul Tabip Odası yürütür.
 2. Ödül, “Anı Plaketi” ve “Ödül Belgesi”nden oluşur ve 14 Mart Tıp Haftası Ödül Töreninde açıklanıp, ödül Dt. Sevinç Özgüner’in ölüm yıldönümünde yapılan etkinlikle sahibine takdim edilir.
 3. İstanbul dışından gelecek ödül sahiplerinin ulaşım giderleri İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanır.

 • 644okunma