“Kadın, Sağlık ve Muhafazakarlık" Kongresi Bursa'da yapılacak.

  • 587okunma

 Türk Tabipleri Birliği ve Bursa Tabip Odası tarafından 23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek olan V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin konusu “Kadın, Sağlık ve Muhafazakarlık” olarak belirlenmiştir. 


  • 587okunma