Ecz. Naci Doğan Fotoğraf Yarışması: "Dedeler ve Torunları"

  • 417okunma

 12 yıldan bu güne her yıl düzenlenen Ecz. Naci Doğan Fotoğraf Yarışması; kurumun bilinirliliğine katkı sağlamak ve sağlık sektörünün katılımı ile bir yandan sağlık sektörü çalışanlarının sosyal yönlerini desteklemek, diğer yandan Ecz. Naci Doğan’ın kooperatifçilik konusundaki çalışmalarını yeni eczacılara aktarmak amacını taşımaktadır. 

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi için:

 http://www.eczacinacidogan.com/yarisma-hakkinda

  • 417okunma