31. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

  • 1161okunma

Tekirdağ Tabip Odası 31. Olağan Genel Kurulu üyelerin katılımıyla Tekirdag İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. 

Toplantının gündemini oluşturan başlıklar: 

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Kongre Divanı için 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 2 Katip Seçimi 
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
4. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
5. Yönetim ve Denetleme Kurulunun Raporu Hakkında Görüşme
6. Yönetim ve Denetleme Kurulunun Aklanması
7. 2018 Yılı Bütçe Taslağının Okunmasi ve Tasdiki
8. Dilekler ve İstekler
9. Kapanış 


  • 1161okunma