üyelik ile ilgili bilgiler

nasıl üye olurum

Kayıt Formunun Doldurulması (Odaya Gelindiğinde Doldurulacak), 3 Adet Renkli Fotoğraf, Diploma, Uzmanlık Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi Ve İkametgah Belgesi (Belgelerin Asılları Yada Noter Tasdikli Asıl Örnekleri) Gerekir.

Yeni Kayıt Ücreti: 50.00 TL + 2016 Yılı Aidat

nakil işlemleri

Kayıt Formunun Doldurulması (Odaya Gelindiğinde Doldurulacak), 3 Adet Renkli Fotoğraf, Diploma, Uzmanlık Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi Ve İkametgah Belgesi (Belgelerin Asılları Yada Noter Tasdikli Asıl Örnekleri) Gerekir.

Nakil İşlemleri, Üyelik Sonrası Tekirdağ Tabip Odası Tarafından Yapılacaktır. Ancak Üyelik İşlemleri Sırasında Nakil Kaydının Çekilebilmesi İçin Hekimin Bağlı Bulunduğu Odaya Ait Aidat Borcunun Bulunmaması Gerekmektedir.

üyelik belgesi

Dosyanızda Eksik Belgeniz Varsa Tamamlanması (Diploma, Uzmanlık Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi), Talep Dilekçesi Ve Aidat Borcunuzun Olmaması Gerekir.

aidatlar

Üyelik aidat borcunuzu ( geçmiş yıllar) öğrenmek için 0282 261 89 81’i arayabilirsiniz. 2016 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

Üye kayıt ücreti 50,00 TL
Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat 80,00 TL
Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat 170,00 TL
Diğer üyeler için aidat 265,00 TL

65 yaşından büyük ve mesleki faaliyeti bulunmayanlardan üyelik aidatı alınmaz.

Aidat yıl başındaki statüye göre belirlenir.

Aidat yıl başında tam olarak tahakkuk eder.

Yıl içinde üyenin statüsünde meydana gelen değişiklikler aidatta değişikliğe sebep olmaz.

Herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılamayacağı gibi tam olarak doğmuş bulunan aidatın tahsili gerekir.

Tıpta uzmanlık ana dal asistanlarının aidatı 2015 yılı ve sonrası için indirimli belirlenmiştir. Bu belirleme önceki yıllara ilişkin aidat miktarlarında değişikliğe yol açmaz, iade veya mahsup yapılmasını gerektirmez.

Üyelik nakillerinde aidat tam olarak, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenebilmesine imkan veren biçimde taksitlendirilerek tahsiline ilişkin işlem yapılması (kredi kartına taksit, maaş hesabına talimat, vb.) halinde ilgili aidattan herhangi bir faiz alınmaz.

Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur. Faiz günlük olarak hesaplanır.

hesap numaralarımız

AKBANK T.A.Ş. / TekirdağTabip Odası Başkanlığı Hesabı

TR41 0004 6001 2188 8000 0009 18