Halk Sağlığı ve Çevre komisyonu

2016 yılında HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE KOMİSYONU

TTB’ye bağlı Kollardan biri olan, 1989 yılında kurulan; hazırladığı, düzenlediği ya da katkı sunduğu çok sayıda bilimsel etkinlik, kitap ve rapor bulunan Halk Sağlığı Kolu’nun ilimizdeki yapılanması Halk Sağlığı ve Çevre Komisyonu şeklinde olmuştur. İlimizde Tekirdağ Tabip Odasına bağlı olarak kurulan halk sağlığı ve çevre komisyonu, ilk olarak 1994 yılında etkinliklerine başlamıştır. Halk sağlığı ve Çevre Kolu’nun amaçları ve çalışma alanları aşağıda beş başlık altında özetlenmeye çalışılmıştır. Bunlar,

 • Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen -başta çevre sağlığı uygulamaları olmak üzere- nedenler ve etmenleri saptayıp, bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak çalışma ve yöntemleri geliştirmek, bu amaçla ilgili çalışmalara yapan diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak,
 • Çevre sağlık politikaları ile ilgili mevzuatı takip etmek, yeni uygulamaları ve sağlık politikalarını izlemek, değerlendirmek,
 • Çevre ve halk sağlığı konularında sorunları ortaya çıkarmak, çözümler geliştirip önermek, sürekli eğitimlerine katkıda bulunmak,
 • Çevre ve halk sağlığı alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izlemek,
 • Çevre halk sağlığı konularında ilgilileri ve kamuoyunu aydınlatmaktır.
 • Tekirdağ Tabip Odasının 2016-2018 Yönetim Döneminde Halk Sağlığı ve Çevre Komisyonu 23.05.2016 tarihinde Dr. Gökhan GÖZDE, Dr. Ebru Atilla, Dr. Zafer Öztürk, Dr. Özer EŞSİZ, Dr. Aliye Çelikkol, Dr. Nejla MOLLA, Dr. Emel ERSÖZ’ün katılımıyla ilk toplantısını yapmış ve çok kısa sürede önemli etkinliklerin planlaması ve alt yapı çalışmalarına başlamıştır. Kolumuzun yürütme kurulu Dr. Gamze Varol Saraçoğlu ve Dr. Zafer Öztürk’ten oluşmaktadır.

  Komisyonumuz önümüzdeki sonbaharda İlimizde “Trakya’da Çevre Politikaları ve Halk Sağlığına Yansımaları” temalı geniş katılımlı bir etkinlik düzenlemeyi planlamaktadır. Ayrıca İlimizde hava kirliliği ve sağlık üzerine etkilerini önceleyen sağlık çalışanları ve kamuoyunu kapsayan bir dizi farkındalık ve bilgilendirme eğitim toplantıları/etkinlikleri üzerinde çalışmaya başlamıştır.

  Kola katkı vermek isteyen tüm meslektaşlarımızı birlikte çalışmaya davet ediyoruz… Sevgilerimizle..

  Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU

   HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE KOMİSYONU

  • Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU - BAŞKAN
  • GÖKHAN GÖZDE
  • NURDOĞAN YAVUZ
  • BARIŞ GAZİ KARADENİZ
  • ZAFER ÖZTÜRK
  • ŞENOL ÖZCAN
  • MAHMUT AKDAĞ
  • EMEL ERSÖZ
  • KAHRAMAN ŞAHİN
  • ATİLLA SARAÇOĞLU
  • ZAFER TABU
  • NEJLA MOLLA
  • ALİYE ÇELİKKOL
  • TAHSİN ÖZER EŞSİZ
  • EBRU ATİLLA