Kamuoyuna Duyurulur!

  • 17.07.2016
  • 27okunma

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine verilen cezalar
hukuka ve evrensel insanlık değerlerine yöneliktir. 
Türk Tabipleri Birliği
hekimliğin ve insanlığın vicdanı olmuştur.

  • 17.07.2016
  • 27okunma