2019 yılı Olağan Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan Cumartesi yapılacak

  • 17.07.2016
  • 27okunma

KONGRE İLANI

TEKİRDAĞ TABİP ODASI BAŞKANLIĞI

 

       Tekirdağ Tabip Odası’nın 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası gereğince 2019 yılı Olağan Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı; 20  Nisan 2019 Cumartesi Günü Saat: 15.00’de Tekirdağ Tabip Odası’nda yapılacaktır. 

 

       Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul Toplantısı; 27 Nisan 2019 Cumartesi Günü Saat: 15.00’de, İl Sağlık Müdürlüğü Çorlu Devlet Hastanesi Eğitim Salonunda yapılacaktır.

        Sayın üyelerimize duyurulur.

 

                                                      Dr. Ebru ATİLLA

                                                      Yönetim Kurulu Adına

                                                  Başkan

 

  

 

 

 

GÜNDEM

1-    Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2-    Kongre Divanı için 1 Başkan, Başkan Vekili ve  2 Katip Seçimi

3-    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

4-    Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

5-    Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları Hakkında Görüşme

6-    Yönetim ve Denetim Kurulunun Aklanması

7-    2020 Yılı Bütçe Taslağının Okunması ve Tasdiki

8-    Dilekler  ve İstekler

9-    Kapanış

 

  • 17.07.2016
  • 27okunma