TTB “Kadın Hekim Olmak Çalıştayı” sonuç raporu açıklandı

  • 17.07.2016
  • 27okunma

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Antalya Tabip Odası işbirliğiyle düzenlenen “Kadın Hekim Olmak Çalıştayı” belirlendiği gibi 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Konyaaltı Öğretmenevi’nde gerçekleştirilmiştir. 

Uzmanlık dernekleri ve tabip odaları temsilcilerinin yanı sıra Türk Eczacılar Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği temsilcilerinin de katıldığı iki günlük Çalıştay’da toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve sağlık uğraşlarında süregelen erkek egemen yapıdan kaynaklanan sorunlar kapsamlı olarak masaya yatırılmıştır.

Kadın hekimler, uzmanlık dallarına ve çalışma alanlarına göre aşağıdaki sekiz grupta çalışmalarını yapmışlar, raporlarını yazmışlar ve sonra hep birlikte sonuçları tartışmışlardır: 

1. Dahili tıp alanlarında kadın hekim olmak
2. Cerrahi tıp alanlarında kadın hekim olmak
3. Temel tıp ve laboratuar alanlarında kadın hekim olmak
4.  Psikiyatri ve Adli Tıp alanlarında kadın hekim olmak
5.   Halk Sağlığı ve Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadın hekim olmak
6.   Akademide kadın hekim olmak
7.   Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve sendikalarda kadın hekim olmak
8.    Kadın ve LGBTİQ tıp öğrencisi olmakİlgili rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.ttb.org.tr/sil/
kadin_hekim_calistay.docx  • 17.07.2016
  • 27okunma