Görevi Başında Katledilen Dr. Hüseyin Ağır Tüm Türkiye'de Anıldı

  • 1236okunma

Tekirdağ Tabip Odası üyeleri
Aksaray'ın Eslik İlçesi Bozcamahmut Köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde
görevi başında katledilen meslektaşları Dr. Hüseyin Ağır'ı 5 Nisan Çarşamba günü
Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaptıkları basın açıklamasıyla ölümünün birinci haftasında andı. 

Türk Tabipler Birliği'nin çağrısıyla Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılan
anma ve basın açıklamalarında hekimler
"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ve ölümlere alışmayacağız, susmayacağız."
diyerek sağlıkçıya şiddete bir kez daha hayır dediler.


  • 1236okunma