Tabip Odası'ndan Basın Açıklaması

  • 1269okunma

Tekirdağ Tabip Odası, Dr. Bilgehan Potoğlu hakkındaki iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının tam metni: 

"Öküz Altında Buzağı Aramak"

Deyimler ve Atasözleri bazen bir çırpıda anlatıverir denilmek isteneni.

Deyim "anlatıma akıcılık, çekicilik katan, çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan, genellikle de birden çok sözcüklü dil öğesi, kalıplaşmış sözcük topluluğu" olarak tanımlanır.

Tanımı yazmaktaki amacımız bilginin gerekliliğine dem vurmaktır.

Bilim "evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi" şeklinde;

Tıp da "hastalıkları, sakatlıkları iyileştirmek, hafifletmek ya da önlemek ereğiyle başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik" olarak tanımlanır.

Hekim olabilmek için, günümüz eğitim sisteminde, 20 yıllık eğitim gereklidir. Uzman hekim olabilmek için ortalama 5 yıl daha eğitim almak gerekir. Eğitim sonunda hekimlik yapma yetkisi bilimsel kurullarca yapılan değerlendirme sonrası bilimsel normlara uygun olarak verilir. Bu süreçte gece- gündüz, aç-tok, uyumuş- uyumamış, bekleyenin var-yok, işin var-yok bakılmaz. Amaç ise ana rahmine düştüğü andan itibaren, ayrım yapmadan, ayrıştırmadan İNSAN varlığını ve dirliğini korumaktır.

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere; Uğur Mumcu'nun bir sözüyle açıklayalım:
" Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz".

Bu noktada, Değerli Meslektaşımız Dr. Bilgehan Potoğlu'na sosyal medya aracılığıyla yapılan dayanaksız yakıştırmayı kınıyor, 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerine denk gelen günler içinde yapılan bu popülist çıkışın, istemlerimizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiğini yetkililere hatırlatıyor;  Adli makamların gereken son sözü söyleyeceğine olan inancımızı kaybetmeyeceğimizi ve Tekirdağ Tabip Odası olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla. 


  • 1269okunma